ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2021 ROKU

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawiają zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.:

· do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęły trzy petycje:
 1. w sprawie  poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
  Odpowiedź: Rada Gminy w uchwale nr XXX.277.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. nie uwzględniła w/w petycji;
 2. dotycząca wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.
  Odpowiedź: Rada Gminy w uchwale nr XXX.276.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. nie uwzględniła w/w petycji;
 3. w sprawie nadzwyczajnego zwołania Sesji Rady Gminy w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia następujących Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych:
  - wydanie zakazu stosowania "maseczek ochronnych" na terenie podległych miejscowości oraz wydanie komunikatów o szkodliwości maseczek,
  - wydanie zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej,
  -wydanie zakazu stosowania "szczepionek" mRNA.
  Odpowiedź: Rada Gminy uchwałą nr XL.376.2022 z dnia 2 marca 2022 r. uznała petycję za niezasadną;
 
· do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęły dwie petycje:
 1. w sprawie:
  - wykonania rekonesansu w obszarze wykonywania zadań własnych "wdrażania programów aktywności obywatelskiej",
  - zaplanowania uczestnictwa Gminy w jednym z programów walidacji jakości obsługi interesantów.
  Odpowiedź: Wójt Gminy w piśmie, znak: 152.2.2021 z dnia 25 maja 2021 r. uznał petycję za niezasadną;
 2. w sprawie zaplanowania przez Kierownika JST wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak najszybszego wykorzystania narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją, w tym w szczególności mediów społecznościowych - zdaniem wnioskodawcy powinno mieć miejsce szczególnie na polu informacji i edukacji dostępnej na stronach WWW i BIP - szczególnie o charakterze prewencji, profilaktyki i dostarczania informacji młodym osobom poszukującym jej w zakresie lokalnym.
  Odpowiedź: w najbliższych latach nie przewiduje się wprowadzenia rekomendowanych przez Podmiot Wnoszący Petycję narzędzi informatycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej w działaniach profilaktycznych.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (2 czerwca 2022)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (2 czerwca 2022, 14:40:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168