Informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2018 na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

         Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 870) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawiają zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:
  • do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęła jedna petycja:

    1. w sprawie pilnej rekultywacji drogi we wsi Borki. Petycja kierowana do Rady Gminy oraz Wójta Gminy. Petycja rozpatrzona pozytywnie.


  • do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęły cztery petycje:
  1. w sprawie pilnej rekultywacji drogi we wsi Borki. Petycja kierowana do Rady Gminy oraz Wójta Gminy. Petycja rozpatrzona pozytywnie;

  2. w sprawie oszczędności dla Budżetu Gminy przy inwestycjach przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych dla inwestycji do 30.000 Euro i/lub więcej. Poinformowano wnoszącego petycję, że Gmina we własnym zakresie odzyskała i wykorzystała płyty drogowe, przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych przez wykonawcę;

  3. w sprawie przebudowy ulicy Unisławskiej w Czarżu oraz skrzyżowania ulicy Unisławskiej z ulicą Chełmińską. Uznano przedmiotu petycji. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o możliwych sposobach udziału społeczeństwa w zebraniach wiejskich i partycypacji w kosztach w/w zadania ze środków funduszu sołeckiego;

  4. petycja w sprawie montażu oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Brzozowej w Dąbrowie Chełmińskiej. Uznano zasadność przedmiotu petycji. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o możliwych sposobach udziału społeczeństwa w zebraniach wiejskich i partycypacji w kosztach w/w zadania ze środków funduszu sołeckiego.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (11 czerwca 2019)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (12 czerwca 2019, 16:05:55)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (12 marca 2021, 12:32:54)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 857