2019

2018 | 2019 | 2020 | 2021

2019

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej za 2019 rok1. [...]

Zespół Szkół w Czarżu

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Czarżu za 2019 rok1. [...]

Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Ostromecku za rok 20191. [...]

Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej za 2019 r.1. [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2019 r.1. [...]

Centrum Usług Wspólnych

Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej za 2019 r.1. [...]

Gmina Dąbrowa Chełmińska

Sprawozdania łączne Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2019 r.1. [...]

metryczka