2018

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2018

Gmina Dąbrowa Chełmińska - sprawozdanie łączne

Sprawozdania łączne Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2018 r.1. [...]

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej1. [...]

Zespół Szkół w Czarżu

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Czarżu1. [...]

Zespół Szkół w Ostromecku

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Ostromecku1. [...]

Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej za 2018 r.1. [...]

Centrum Usług Wspólnych

Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej za 2018 r.1. [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2018 r.1. [...]

metryczka