Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu

Informacja o opracowaniu aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011 - 2032"

   Dąbrowa Chełmińska, dnia 03.10.2019 r.     INFORMACJA           Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji [...]

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032 - Aktualizacja”

Dąbrowa Chełmińska, dnia 22.08.2019 r.           WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY [...]

Uchwała Rady Gminy w sprawie dofinansowania osobom fizycznym do kosztów usuwania azbestu

Uchwała nr XLI.353.2014RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 17 lipca 2014w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, [...]

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA LATA 2011-2032

Dąbrowa Chełmińska, 25.10.2011 r. OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA [...]

metryczka