Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Jednostki

Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Jednostki

ZARZĄDZENIE NR 16/10

ZARZĄDZENIE NR 0152-16/10 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia  2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/10

ZARZĄDZENIE NR 0152-14/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 grudnia  2010 r. w sprawie zmian instrukcji kasowej i gospodarki drukami ścisłego zarachowania. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/10

ZARZĄDZENIE NR 0152-14/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 grudnia  2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/10

ZARZĄDZENIE NR 0152-13/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada  2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej i jednostkach [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/10

ZARZĄDZENIE NR 0152-12/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada  2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowości. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/10

ZARZĄDZENIE NR 0152-11/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 listopada  2010 r. w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2010 (UCHYLONE)

ZARZĄDZENIE NR 0152-10/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 października  2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2010

ZARZĄDZENIE NR 0152-9/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 października  2010 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2010.

ZARZĄDZENIE NR 0152-6/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 MAJA 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowości. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/2010

ZARZĄDZENIE NR 0152-5/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 MAJA 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2010

ZARZĄDZENIE NR0152-4/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie dnia dodatkowo wolnego od pracy. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2010

ZARZĄDZENIE NR0152-3/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie harmonogramu kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2010. POSTAĆ [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2010 (ZMIENIONE)

ZARZĄDZENIE NR 0152-2/2010Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 lutego 2010 r.w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Dąbrowie [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2010

ZARZĄDZENIE NR 0152-1/2010Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 2 stycznia 2010 r.w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty oraz zasad przyznawania dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/09

ZARZĄDZENIE NR 0152-11/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/09 (UCHYLONE)

ZARZĄDZENIE NR 0152-10/09 (UCHYLONE)Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 2 listopada 2009 r.w sprawie zmian w Regulaminie Pracy.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania):UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR 0050.29.2012 WÓJTA GMINY Z DNIA 13 KWIETNIA [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/09

ZARZĄDZENIE NR 0152-8/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 września 2009 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Radzie Sołeckiej w Rafie.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/09

ZARZĄDZENIE NR 0152-7/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 lipca 2009 r.w sprawie dnia dodatkowo wolnego od pracy.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/09

ZARZĄDZENIE NR 0152-6/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 12 czerwca 2009 r.w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/09

ZARZĄDZENIE NR 5/2009Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 6 kwietnia 2009 r.w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/09

ZARZĄDZENIE NR 3/2009Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 stycznia 2009 r.w sprawie wprowadzenia instrukcji BHP w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/09

ZARZĄDZENIE NR /2009Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 stycznia 2009 r.w sprawie programów poszczególnych rodzajów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, określenia tematyki, formy realizacji i czasu trwania [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/08

ZARZĄDZENIE NR 13/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 października 2008 r.w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w miesiącu listopadzie 2008 roku. .POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/08

ZARZĄDZENIE NR 12/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 17 października 2008 r.w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy, świetlicach, jednostkach OSP i Radach Sołeckich za rok 2008.POSTAĆ [...]

Zarządzenie nr 10/2008

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej i określenia zakresu jej działania. [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/08

ZARZĄDZENIE NR 9/2008 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie norm zużycia materiałów pędnych dla pojazdów będących w używaniu Urzędu Gminy oraz prowadzenia ich dokumentacji eksploatacyjnej. POSTAĆ [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/08

ZARZĄDZENIE NR 8/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 12 czerwca 2008 r.w sprawie zmian w Regulaminie pracy.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/08

ZARZĄDZENIE NR 7/2008 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Radzie Sołeckiej w Ostromecku. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/08

ZARZĄDZENIE NR 6/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 kwietnia 2008 r.zmieniające zarządzenie nr 5/2007 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 lutego 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/08

ZARZĄDZENIE NR 4/08Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 17 kwietnia 2008 r.w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w maju 2008 roku.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/08

ZARZĄDZENIE NR 3/08Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 lutego 2008 r.w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/07

ZARZĄDZENIE NR 10/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 listopada 2007 r.w sprawie powołania komisji konkursowej.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/07

ZARZĄDZENIE NR 9/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 listopada 2007 r.w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2007 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/07

ZARZĄDZENIE NR 8/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 września 2007 r.w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2008 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/07

ZARZĄDZENIE NR 7/07Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 1 sierpnia 2007 r.w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/07

ZARZĄDZENIE NR 6/07Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 czerwca 2007 r.w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/07

ZARZĄDZENIE NR 5/2007 (ZMIENIONE)Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 16 lutego 2007 r.w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania):ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 0050.16.2013 [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/07

ZARZĄDZENIE NR 4/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 3 z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie polityki rachunkowości budżetowej oraz zmian w Zarządzeniu nr 31/2006 z dnia 31 października [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/07

ZARZĄDZENIE NR 3/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie określenia zakresu działania Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/07

ZARZĄDZENIE NR 2/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu premiowania dla Dyrektora Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej. POSTAĆ DOKUMENTU [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/07

ZARZĄDZENIE NR 1/07Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/06

ZARZĄDZENIE NR 10/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dąbrowie Chjełmińskiej. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/06

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/06

ZARZĄDZENIE NR 7/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 31 października 2006 r. w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Wyborczej, obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowania lokali wyborczych do [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2006

ZARZĄDZENIE NR 6/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 września 2006 r. w sprawie planów kont. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/06

ZARZĄDZENIE NR 5/06WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 18 WRZEŚNIA 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym. Postać dokumentu (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/06

ZARZĄDZENIE NR 4/06WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie odpracowania dnia 3 maja 2006 roku. Postać dokumentu (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/06

ZARZĄDZENIE NR 1/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie powołania obsady stałego dyżuru Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska. Postać dokumentu (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/06

ZARZĄDZENIE NR 3WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie polityki rachunkowości budżetowej. Postać dokumentu (plik do pobrania) [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/06

ZARZĄDZENIE NR 2/2006WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych Gminy Dąbrowa Chełmińska Postać dokumentu (pliki do pobrania) [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/05

ZARZĄDZENIE NR 4/05Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 3 października 2005 r. w sprawiw wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/05

ZARZĄDZENIE NR 3/05Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 września 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi administracyjnej obwodowych kjomisji wyborczych oraz przygotowania lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/05

ZARZĄDZENIE NR 2/05Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi administracyjnej obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowania lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP [...]

metryczka