Zarządzenia Wójta Gminy jako Organu

Zarządzenia Wójta Gminy jako Organu

ZARZĄDZENIE NR 66/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-66/10 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 grudnia  2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 65/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-65/10 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 [...]

ZARZĄDZENIE NR 64/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-64/10 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 [...]

ZARZĄDZENIE NR 63/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-63/10 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 [...]

ZARZĄDZENIE NR 62/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-62/10 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 [...]

ZARZĄDZENIE NR 61/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-61/10 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w gminie Dąbrowa [...]

ZARZĄDZENIE NR 60/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-60/10 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ [...]

ZARZĄDZENIE NR 59/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-59/10 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Chełmińska informacji o [...]

ZARZĄDZENIE NR 58/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-58/10 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15listopada 2010 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 57/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-57/10 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 56/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-56/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w [...]

ZARZĄDZENIE NR 55/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-55/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2010 r. kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Dąbrowa [...]

ZARZĄDZENIE NR 54/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-54/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik [...]

ZARZĄDZENIE NR 52/2010 UCHYLONE

ZARZĄDZENIE NR 0151-52/2010 UCHYLONE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale [...]

ZARZĄDZENIE NR 53/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-53/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA [...]

ZARZĄDZENIE NR 50/10

ZARZĄDZENIE NR 0151-50/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik [...]

ZARZĄDZENIE NR 51/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-51/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 października 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego systemu informatycznego Obwodowych Komisji [...]

ZARZĄDZENIE NR 49/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-49/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU [...]

ZARZĄDZENIE NR 48/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-48/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska miejsc na bezpłatne umieszczanie [...]

ZARZĄDZENIE NR 47/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-47/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU [...]

ZARZĄDZENIE NR 46/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-46/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa [...]

ZARZĄDZENIE NR 45/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-45/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2011 rok oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 44/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-44/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do dokonania weryfikacji oświadczenia dotyczącego ubiegania się o przyznanie [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-43/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 42/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-42/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 41/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-41/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-40/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-39/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik d [...]

ZARZĄDZENIE NR 38/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-38/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-37/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 0151-35/10 z dnia 23 lipca 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-36/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2011 rok przypadających na poszczególne [...]

ZARZĄDZENIE NR 35/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-35/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lipca 2010 r. kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 34/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-34/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji do dokonania weryfikacji oświadczeń dotyczących ubiegania się o przyznanie zasiłku [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-33/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-31/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/2010.

ZARZĄDZENIE NR 0151-32/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wyboru najkorzystniejszej oferty. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/2010.

ZARZĄDZENIE NR 30/2010ZARZĄDZENIE NR 0151-30/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

Zarządzenie nr 0151-29/2010

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa [...]

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 28/2010

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydatów na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu,Dyrektora Zespołu Szkół w Ostromecku [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/2010

ZARZĄDZENIE NR 0152-6/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-23/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

Zarządzenie nr 22-0151/2010

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Dąbrowa Chełmińska [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-17/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-15/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za rok 2009 obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, kwotę [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/2010.

ZARZĄDZENIE NR 0151-19/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w niektórych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2010.

ZARZĄDZENIE NR 0151-18/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ustalenia stawki za świadczenie usług autobusami stanowiącymi własność Gminy Dąbrowa Chełmińska. POSTAĆ [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/2010.

ZARZĄDZENIE NR 0151-17/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2010.

ZARZĄDZENIE NR 0151-16/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2010

ZARZĄDZENIE NR 14/2010ZARZĄDZENIE NR 0151-15/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2010 r. KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-15/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Dąbrowa Chełmińska miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2010

ZARZĄDZENIE NR 13/2010ZARZĄDZENIE NR 0151-15/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2010

ZARZĄDZENIE NR0151-12/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2010

ZARZĄDZENIE NR0151-11/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2010

ZARZĄDZENIE NR0151-10/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2010

ZARZĄDZENIE NR0151-9/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" z siedzibą w Kijewie Królewskim. POSTAĆ [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/2010

ZARZĄDZENIE NR0151-8/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/2010

ZARZĄDZENIE NR0151-7/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2010

ZARZĄDZENIE NR0151-6/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji "Edukacyjne Drogi Polek i Polaków" z siedzibą w Brąchnowie ul. Lipowa 16. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/2010

ZARZĄDZENIE NR 5/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu prac Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2010

ZARZĄDZENIE NR 4/2010Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 9 lutego 2010 r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-3/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. POSTAĆ [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2010

ZARZĄDZENIE NR 0151-1/2010Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 5 stycznia 2010 r.w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Chełmińska informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości [...]

ZARZĄDZENIE NR 44/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-44/09 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-43/09 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 42/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-42/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 listopada 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-40/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 16 listopada 2009 r.w sprawie przekazania Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2010 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 41/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-41/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 13 listopada 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-39/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 października 2009 r.w sprawie powołania oraz ustalenia struktury organizacyjnej i obsady personalnej gminnych formacji Obrony Cywilnej.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 38/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-38/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 października 2009 r.w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/09 (UCHYLONE)

ZARZĄDZENIE NR 0151-37/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 2 października 2009 r.w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-36/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 2 października 2009 r.w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji "Edukacyjna Drogi Polek i Polaków" z siedzibą w Brąchnowie ul. Lipowa 16.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 34/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-34/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 września 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 35/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-35/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 września 2009 r.w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od stycznia 2010 roku.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-33/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 września 2009 r.w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2010 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-32/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 września 2009 r.w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2010 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu.POSTAĆ [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-31/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 9 września 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-30/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 31 sierpnia 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 29/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-29/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 sierpnia 2009 r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 28A/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-28A/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 19 sierpnia 2009 r.w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" z siedzibą w Kijewie Królewskim.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 28/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-28/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 sierpnia 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-27/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 13 sierpnia 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-26/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 lipca 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 25/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-25/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 22 lipca 2009 r.kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-24/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-23/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/09

ZARZĄDZENIE NR 22/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 12 czerwca 2009 r.w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-19/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 maja 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/09

ZARZĄDZENIE NR 20/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 maja 2009 r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.POSTAĆ [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-16/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 maja 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/09

ZARZĄDZENIE NR 17/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 12 maja 2009 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobra [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/09

ZARZĄDZENIE NR 15/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 12 maja 2009 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2008 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania) [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/08

ZARZĄDZENIE NR 13/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 8 maja 2008 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2007 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/09

ZARZĄDZENIE NR 14/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 24 kwietnia 2009 r.kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-12/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 kwietnia 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/09

ZARZĄDZENIE NR 11/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 16 kwietnia 2009 r.w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-10/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 16 kwietnia 2009 r.w sprawie ustalenia stawki za świadczenia usług autobusami stanowiącymi własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrani [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-9/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania komisji w ramach projektu "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje".POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-8/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 marca 2009 r.dot. przekazania w użyczenie Stowarzyszeniom OSP majątku gminy.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/09

ZARZĄDZENIE NR 7/2009Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 marca 2009 r.w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-6/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 marca 2009 r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/09

ZARZĄDZENIE NR 0151-5/09Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 13 marca 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/09

ZARZĄDZENIE NR 4/2009Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 stycznia 2009 r.zmieniające zarządzenie nr 3/04 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/09

ZARZĄDZENIE NR 3/2009Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 stycznia 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/09

ZARZĄDZENIE NR 2/2009Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 8 stycznia 2009 r.w sprawie ustalenia stawki za świadczenie usług autobusami stanowiącymi własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobr [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/09

ZARZĄDZENIE NR 1/2009Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 5 stycznia 2009 r.w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Chełmińska informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji [...]

ZARZĄDZENIE NR 42/08

ZARZĄDZENIE NR 42/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 19 grudnia 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 41/08

ZARZĄDZENIE NR 41/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia10 grudnia 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/08

ZARZĄDZENIE NR 40/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/08

ZARZĄDZENIE NR 39/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 25 listopada 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 38/08

ZARZĄDZENIE NR 38/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 listopada 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/08

ZARZĄDZENIE NR 37/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 14 listopada 2008 r.w sprawie przekazania Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2009 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/08

ZARZĄDZENIE NR 36/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 3 listopada 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 35/08

ZARZĄDZENIE NR 35/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 października 2008 r.kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 34/08

ZARZĄDZENIE NR 34/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 17 października 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/08

ZARZĄDZENIE NR 33/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 6 października 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/08

ZARZĄDZENIE NR 32/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 1 października 2008 r.w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2009 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/08

ZARZĄDZENIE NR 31/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 września 2008 r.w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od stycznia 2009 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/08

ZARZĄDZENIE NR 30/2008 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji w celu spisu majątku ruchomego po zmarłym Maksymilianie Stańczak zamieszkałym w mieszkaniu komunalnym w Dąbrowie [...]

ZARZĄDZENIE NR 27a/08

ZARZĄDZENIE NR 27a/2008 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do oceny wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż kontenerów blaszanych po byłej świetlicy w Ostromecku. POSTAĆ [...]

ZARZĄDZENIE NR 28/08

ZARZĄDZENIE NR 28/2008 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/08

ZARZĄDZENIE NR 27/2008 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2009 rok oraz określenia zasad składania wniosków do [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/08

ZARZĄDZENIE NR 26/2008 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 25/08

ZARZĄDZENIE NR 25/2008 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/08

ZARZĄDZENIE NR 24/2008 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia poręczenia. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/08

ZARZĄDZENIE NR 23/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 25 lipca 2008 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/08

ZARZĄDZENIE NR 22/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 25 lipca 2008 r.kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/08

ZARZĄDZENIE NR 21/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 lipca 2008 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w związku z wnioskiem złożonym [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/08

ZARZĄDZENIE NR 20/2008 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/2008

ZARZĄDZENIE NR 19/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 czerwca 2008 r.w sprawie powołania komisji przetargowej w zakresie nieruchomości stanowiących własność gminy.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/08

ZARZĄDZENIE NR 18/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 3 czerwca 2008 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/08

ZARZĄDZENIE NR 17/2008 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/08

ZARZĄDZENIE NR 16/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 maja 2008 r.w sprawie Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/08

ZARZĄDZENIE NR 15/2008 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/08

ZARZĄDZENIE NR 14/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 12 maja 2008 r.w sprawie powołania stałej Komisji do oceny i kwalifikacji wniosków o przyznanie dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie odpadów niebezpiecznych [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/08

ZARZĄDZENIE NR 12/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 kwietnia 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/08

ZARZĄDZENIE NR 11/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 kwietnia 2008 r.kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/08

ZARZĄDZENIE NR 9/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 16 kwietnia2008 r.w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/08

ZARZĄDZENIE NR 8/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 31 marca 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 7A/2008

ZARZĄDZENIE NR 7A/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 marca 2008 r.w sprawie sposobu ustalenia wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej wydaniem decyzji o [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/08

ZARZĄDZENIE NR 7/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 13 marca 2008 r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/08

ZARZĄDZENIE NR 6/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 4 lutego 2008 r.w sprawie ustalenia stawki za świadczenie usług autobusami stanowiącymi własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/08

ZARZĄDZENIE NR 5/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 stycznia 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/08

ZARZĄDZENIE NR 4/08Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 stycznia 2008 r.w sprawie powołania komisji do oceny wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu strażackiego STAR A-26 nr rej. BGY 9111 stanowiącego własność Gminy [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/08

ZARZĄDZENIE NR 3/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 11 stycznia 2008 r.w sprawie powołania komisji do wyceny wartości samochodu.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/08

ZARZĄDZENIE NR 2/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 8 stycznia 2008 r.w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Chełmińska informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/08

ZARZĄDZENIE NR 1/2008Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 03 stycznia 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 34/07

ZARZĄDZENIE NR 34/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2007 r.zmieniające zarządzenie nr 15/2007 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 sierpnia 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/07

ZARZĄDZENIE NR 33/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 14 grudnia 2007 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/07

ZARZĄDZENIE NR 32/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 3 grudnia 2007 r.w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w sprawie kasacji zużytych i zniszczonych składników majątkowych.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/07

ZARZĄDZENIE NR 31/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 3 grudnia 2007 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 29/07

ZARZĄDZENIE NR 29/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 14 listopada 2007 r.w sprawie przekazania Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2008 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 28/07

ZARZĄDZENIE NR 28/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 5 listopada 2007 r.w sprawie zespołu boisk sportowych w miejscowości Czarże.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/07

ZARZĄDZENIE NR 27/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 2 listopada 2007 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 24a/07

ZARZĄDZENIE NR 24a/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 24 października 2007 r.kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/07

ZARZĄDZENIE NR 26/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 października 2007 r.w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 25/07

ZARZĄDZENIE NR 25/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 października 2007 r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych objętych właściwością Wójta Gminy Dąbrowa [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/07

ZARZĄDZENIE NR 24/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 11 października 2007 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/07

ZARZĄDZENIE NR 23/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 4 października 2007 r.w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi administracyjnej obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowania lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów do [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/07

ZARZĄDZENIE NR 22/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 1 października 2007 r.w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/07

ZARZĄDZENIE NR 21/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 września 2007 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/07

ZARZĄDZENIE NR 18/07Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 września 2007 r.w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2008 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu.POSTAĆ [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/07

ZARZĄDZENIE NR 20/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 września 2007 r.w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ 208 D, nr rej. CBY 30GA stanowiącego własność [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/07

ZARZĄDZENIE NR 19/07Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 24 września 2007 r.w sprawie powołanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych objętych właściwością Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 18a/07

ZARZĄDZENIE NR 18a/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 września 2007 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/07

ZARZĄDZENIE NR 17/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 9 września 2007 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 15 A/07

ZARZĄDZENIE NR 15 A/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 24 sierpnia 2007 r.w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń szkolnych w budynkach szkół oraz boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/07

ZARZĄDZENIE NR 16/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 24 sierpnia 2007 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/07

ZARZĄDZENIE NR 15/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 22 sierpnia 2007 r.w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" z siedzibą w Kijewie KrólewskimPOSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania) [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/A/07

ZARZĄDZENIE NR 7/A/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 6 sierpnia 2007 r.w sprawie ustalenia stawki za usługi wykonywane autobusami stanowiącymi własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/07

ZARZĄDZENIE NR 13/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 czerwca 2007 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/07

ZARZĄDZENIE NR 12/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 czerwca 2007 r.w sprawie uchylenia dofinansowania przyznawanego wg. "Regulaminu częściowego zwrotu kosztów osobom prowadzącym punkt kopulacyjny knura" na terenie Gminy Dąbrowa [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/07

ZARZĄDZENIE NR 11/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 8 czerwca 2007 r.w sprawie złomowania samochodu.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/07

ZARZĄDZENIE NR 10/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 maja 2007 r.w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu POLONEZ nr rej. CBY 44GH stanowiącego własność Gminy Dąbrowa [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/07

ZARZĄDZENIE NR 9/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 maja 2007 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/7

ZARZĄDZENIE NR 8/07Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 maja 2007 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobr [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/07

ZARZĄDZENIE NR 7/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 16 maja 2007 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2006 rokPOSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania) [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/07

ZARZĄDZENIE NR 6/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 10 maja 2007 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/07

ZARZĄDZENIE NR 5/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 7 maja 2007 r.w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/07

ZARZĄDZENIE NR 4/07Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 marca 2007 r.w sprawie powołania Komisji do wyceny wartości samochodu osobowego POLONEZ CARO, nr rej. CBY 44GH przeznaczonego do zbycia.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/07

ZARZĄDZENIE NR 3/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania) [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/07

ZARZĄDZENIE NR 2/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 16 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/07

ZARZĄDZENIE NR 1/07Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/06

ZARZĄDZENIE NR 40/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/06

ZARZĄDZENIE NR 39/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli [...]

ZARZĄDZENIE NR 38/06

ZARZĄDZENIE NR 38/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałej Komisji do oceny i kwalifikacji wniosków o przyznanie dofinansowania dla osób fizycznych na budowę przydomowje oczyszczalni ścieków [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/06

ZARZĄDZENIE NR 37/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 35/06

ZARZĄDZENIE NR 35/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/06

ZARZĄDZENIE NR 6/36Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 34/06

ZARZĄDZENIE NR 34/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/06

ZARZĄDZENIE NR 33/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2007 rok. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/06

ZARZĄDZENIE NR 32/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie zian w budżecie gminy na rok 2006. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/06

ZARZĄDZENIE NR 31/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 31 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 3 z dnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/06

ZARZĄDZENIE NR 30/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 25 października 2006 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR

ZARZĄDZENIE NR 29/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 28/2006

ZARZĄDZENIE NR 28/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/2006

ZARZĄDZENIE NR 26/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 2 października 2006 r. w sprawie określeślenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2007 rok. Postać dokumentu (pliki do [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/06

ZARZĄDZENIE NR 24/2006WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 26 września 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego zbycia działki nr 118/3 położonej w Dąbrowie [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/2006

ZARZĄDZENIE NR 23/2006WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/06

ZARZĄDZENIE NR 22/2006WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 4 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/07

ZARZĄDZENIE NR 14/2007Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 sierpnia 2007 r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 r.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/2006

ZARZĄDZENIE NR 21/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dąbrowa Chełmińska.Postać dokumentu (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/2006

ZARZĄDZENIE NR 19/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 31 lipca 2006 r. dot. kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska. Postać dokumentu (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2006

ZARZĄDZENIE NR 18/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/2006

ZARZĄDZENIE NR 17/2006Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r Postać dokumentu (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2006

ZARZĄDZENIE NR 16/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.Postać dokumentu (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2006

ZARZĄDZENIE NR 15/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2006

ZARZĄDZENIE NR 14/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w zakresie nieruchomości stanowiących własność gminy. Postać dokumentu (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2006

ZARZĄDZENIE NR13/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2006

ZARZĄDZENIE NR 12/2006Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 maja 2006 r. w sprawie podainia do publicznej wiadomości informacji z zakresu finansów publicznych Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2005 rok. Postać dokumentu (pliki [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/06

ZARZĄDZENIE NR 10/06WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzialenia zamówienia publicznego na wykonanie: "Adaptacja budynku po starej [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2006

ZARZĄDZENIE NR 11/2006WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2006

ZARZĄDZENIE NR 9/2006WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawiekwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania) [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/06

ZARZĄDZENIE NR 8/06WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/06

ZARZĄDZENIE NR 7/06WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/06

ZARZĄDZENIE NR 6/06WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/06

ZARZĄDZENIE NR 5/2006WOJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/06

ZARZĄDZENIE NR 3/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/06

ZARZĄDZENIE NR 2/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie: "Adaptacja budynku po starej szkole [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/06

ZARZĄDZENIE NR 1/06Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji do kontroli stanu dachów budynków i obiektów budowlanych. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/05

ZARZĄDZENIE NR 27/2005Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/05

ZARZĄDZENIE NR 26/05Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie: utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 25/2005

ZARZĄDZENIE NR 25/2005WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 23

ZARZĄDZENIE NR 23WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Postać dokumentu (plik do pobrania) [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/05

ZARZĄDZENIE NR 22/05WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005. Postać dokumentu (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2005

ZARZĄDZENIE NR 20/2005WÓJTA GMINY DĄBRIWA CHEŁMIŃSKAz dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne. Postać dokumentu (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/2005

ZARZĄDZENIE NR 19/2005WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 20 październiak 2005 r. w sprawie zmoian w budżecir gminy na 2005 r. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/05

ZARZĄDZENIE NR 18/05WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 19 października 2005 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dąbrowa Chełmińska Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/05

ZARZĄDZENIE NR 17/2005WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 10 paxdzierniak 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE 15/05

ZARZĄDZENIE NR 15/05WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Postać dokumentu (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2005

ZARZĄDZENIE NR 14/05WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminije Dąbrowa Chełmińska.   Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2005

ZARZĄDZENIE NR 13/2005WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 8 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2005

ZARZĄDZENIE NR 11/2005WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 02 września 2005 r. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2005

ZARZĄDZENIE NR 12/2005WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2005

ZARZĄDZENIE NR 10/2005WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie przekazania Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2005 roku. Postać dokumentu (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2005

ZARZĄDZENIE NR 9/2005WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

Zarządzenie Nr 8/05

ZARZĄDZENIE NR 8/05WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/05

ZARZĄDZENIE NR 7/05WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/05

ZARZĄDZENIE NR 6/05WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 19 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora:- Zespołu Szkół w Ostromecku- Zespołu Szkół w Czarżu Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 5A/05

ZARZĄDZENIE NR 5/05WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:- Zespołu Szkół w Ostromecku- Zespołu Szkół w Czarżu Postać dokumentu (pliki do pobrania): [...]

Zarządzenie Nr 5/05

ZARZĄDZENIE NR 5/05WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 marca 2005 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

Zarządzenie Nr 4/05

ZARZĄDZENIE NR 4/05 WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

Zarządzenie Nr 2/05

ZARZĄDZENIE NR 2/05 WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 21 marca 2005 roku W sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu prac Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z podmiotami prowadzącymi [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/05

ZARZĄDZENIE NR 1/05WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/04

ZARZĄDZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/04

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 29/04

ZARZĄDZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przekazania Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2005 rok. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/04

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 12 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/04

ZARZĄDZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 25/04

ZARZĄDZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 29 września 2004 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, z natury we wszystkich obiektach należących do UIrzędu Gminy. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/04

ZARZĄDZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 15 września 2004 roku POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/04

ZARZĄDZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 7 września 2004 roku POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/04

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 18 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/04

ZARZĄDZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 12 sierpnia 2004 roku w sprawie przekazania Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/04

ZARZĄDZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/04

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania):   [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/04

ZARZĄDZENIEWÓJTA GMINY DĄBROPWA CHEŁMIŃSKAz dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/04

ZARZĄDZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/04

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 11 czerwca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/04

ZARZĄDZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.   [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/04

ZARZĄDZENIE NR 14/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 26 maja 2004 roku w sprawie odwołania członków ze składów obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/04

ZARZĄDZENIE NR 13/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 20 maja 2004 roku w sprawie powołania zespołu do obsługi administracyjnej obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowania lokali wyborczych dla wyborów do Parlamentu Europejskiego [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/04

ZARZĄDZENIE NR 12/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 18 maja 2004 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku. [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/04

ZARZĄDZENIE NR 11/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/04

ZARZĄDZENIE NR 10/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/04

ZARZĄDZENIE NR 9/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/04

ZARZĄDZENIE NR 8/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 25 marca 2004 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/04

ZARZĄDZENIE NR 7/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 24 marca 2004 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/04

ZARZĄDZENIE NR 6/2004WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 19 marca 2004 roku w sprawie: przekazania Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/04

ZARZĄDZENIE NR 5/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 16 marca 2004 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej. [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/04

ZARZĄDZENIE NR 4/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 5 marca 2004 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/04

ZARZĄDZENIE NR 3/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej. [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/03 (UCHYLONE)

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 22 września 2003 roku Na podstawie art. 16 ust.4 pkt 6 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zmianami) zarządzam, co następuje:§ 1. [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/04

ZARZĄDZENIE NR 2/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: wniesienia autopoprawek do projektu budżetu gminy na 2004 rok. [...]

Zarządzenie nr 18/2003

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie przekazania Radzie Gminy projektu budżetu gminy na rok 2004 (plik do pobrania): [...]

Zarządzenie nr 1/04

ZAZRĄDZENIE NR 1/04WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 5 stycznia 2004 roku w sprawie:powołania komisji przetargowej Na podstawie art.20 a ust.; 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 18a/2003

Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003. [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2003

Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiejz dnia 29 października 2003 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełm. [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2003

Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiejz dnia 09 wześnia 2003 roku [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2003

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003. [...]

metryczka