OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Dorota Kraska - WadychKrystyna Kalinowska

WYŁĄCZENIA JAWNOŚCI CZĘŚCI "B" W/W OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH DOKONANO NA PODSTAWIE ART. 24i UST. 1 USTAWY Z DNIA 8 MARCA 1990 R. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (DZ. U. Z 2019 R., POZ. 506).

metryczka


Wytworzył: Krystyna Kalinowska (28 listopada 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (28 listopada 2003, 14:18:53)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (22 lipca 2020, 12:59:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4968