Zadania Sekretarza Gminy

Do zadań Sekretarza należy  w szczególności:

 1. opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,
 2. przeprowadzanie analiz kadrowych,
 3. opracowywanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk pracy ,
 4. ogólny nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 5. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 6. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 8. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 9. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 10. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,
 11. ogólny nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji i akt w Urzędzie oraz nad wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 12. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych na samodzielnych stanowiskach pracy w zakresie ustalonym przez Wójta,
 13. pomoc komisjom Rady w przedmiocie opracowywania Statutu Gminy i jego zmian, statutów sołectw,
 14. współdziałanie w przedmiocie promocji Gminy,
 15. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
 16. pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta do spraw wyborów,
 17. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (28 listopada 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (28 listopada 2003, 12:24:53)

Ostatnia zmiana: Marta Marszal (3 września 2013, 11:40:14)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7451