OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY


OŚWIADCZENIA W KADENCJI 2018-2023:


OŚWIADCZENIA W KADENCJI 2014-2018:

OŚWIADCZENIA W KADENCJI 2010-2014:


WYŁĄCZENIA JAWNOŚCI CZĘŚCI "B" W/W OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH DOKONANO NA PODSTAWIE ART. 24i UST. 1 USTAWY Z DNIA 8 MARCA 1990 R. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (DZ. U. Z 2019 R., POZ. 506).


Zgodnie z zapisem art. 24h ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy przekazuje swoje oświadczenie majątkowe Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu.

Wojewoda po dokonaniu analizy zawartych w oświadczeniu Wójta danych, na podstawie art. 24i cytowanej wyżej ustawy przesyła kopię oświadczenia Wójtowi Gminy celem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (26 listopada 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (26 listopada 2003, 12:23:25)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (14 lipca 2020, 16:10:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6172