Z posiedzeń Komisji Rady

Z posiedzeń Komisji Rady

PROTOKÓL Z XXXIV SESJI RADY GMINY

P R O T O K Ó Ł  XXXIV.2017 z Sesji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska odbytej w dniu 30 października 2017r.   Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska. Przewodniczący Rady Gminy [...]

PROTOKÓŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY

Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i [...]

metryczka