GMINNA KOMISJA WYBORCZA

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

Dyżury GKW

Gminna Komisja Wyborcza w Dąbrowie Chełmińskiej, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 21, pokój 18 pełnie dyżury:W sobotę 15.11 w godz. 8:00- 11:00;W niedzielę 16.11 od godz. 6:00 do czasu ustalenia wyników w Obwodach i spływu protokołów [...]

Uchwała Nr 14: Powołanie obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 14/2014GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJW DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJz dnia 23 października 2014 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia na obszarze gminy Dąbrowa Chełmińska wyborów do organów [...]

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia  17 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14 Na podstawie [...]

Uchwała nr 9: Unieważnienie rejestracji listy kandydatów na radnych

UCHWAŁA NR 9/2014GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJW Dąbrowie Chełmińskiejz dnia 15 października 2014 r.w sprawie unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnychNa podstawie art. 436 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. [...]

Uchwała nr 8: Skreślenie kandydata z listy kandydatów na radnych

UCHWAŁA NR 8/2014GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJW DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJz dnia 15 października 2014 r.w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnychNa podstawie art. 436 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks [...]

UCHWAŁA Nr 5/2014: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu, siedziby i pełnionych dyżurów Gminnej Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej

UCHWAŁA  Nr 5/2014Gminnej Komisji Wyborczejw Dąbrowie Chełmińskiejz dnia  9 października 2014 rokuzmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu, siedziby i pełnionych dyżurów Gminnej Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej.Na [...]

Uchwala nr 4.

  UCHWAŁA  Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 23 września 2014 roku   w sprawie określenia składu, siedziby i pełnionych dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w [...]

Uchwała Nr 3 - w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej

Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 23 września 2014   w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej.Na podstawie § 2 [...]

Uchwała Nr 2 - W sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego

Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 23 września 2014   w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej.Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 załącznika [...]

Uchwała Nr 1 - W sprawie wyboru Przewodniczącego

Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 23 września 2014   w sprawie powołania przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie ChełmińskiejNa podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do [...]

INFORMACJA O PIERWSZYM POSIEDZENIU GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

INFORMUJĘ, ŻE PIERWSZE POSIEDZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 WRZEŚNIA 2014 R. O GODZINIE 12:00 W POKOJU NR 18 URZĘDU GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ (ul. Bydgoska 21) [...]

metryczka