ZARZĄDZENIA, KOMUNIKATY I OBWIESZCZENIA WYBORCZE

ZARZĄDZENIA, KOMUNIKATY I OBWIESZCZENIA WYBORCZE

INFORMACJA O KOLEJNYM SZKOLENIU DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych – Gmina Dąbrowa Chełmińska   Kolejne szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obsługi komisji obwodowych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie nr 0050.65.2014WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 29 października 2014w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obsługi komisji obwodowych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego [...]

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DOT. UDOSTĘPNIENIA DO WGLĄDU SPISU WYBORCÓW

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAZ DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2014 R.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej - w biurze ewidencji ludności, pok. 22 w godzinach pracy Urzędu od dnia 27 [...]

OBWIESZCZENIE o o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiejz dnia 27 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaw wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz [...]

OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na Wójta

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 27 października 2014 r.o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach [...]

KOMUNIKAT - O PIERWSZYM POSIEDZENIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

K O M U N I K A T           Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji [...]

Losowanie publiczne

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zawiadamia o przeprowadzeniu publicznego losowania spośród zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Losowanie publiczne [...]

UCHWAŁA NR 11/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

UCHWAŁA NR 11/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ z dnia 17 października 2014 r.   w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych   Na podstawie art. 410 § 7 i 8 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY  O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, LOKALACH WYBORCZYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A TAKŻE O OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH [...]

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Zarządzenie nr 0050.60.2014WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 7 października 2014w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na [...]

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania gminnego koordynatora ds obsługi informatycznej.

Zarządzenie nr 0050.59.2014WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 7 października 2014w sprawie powołania gminnego koordynatora ds obsługi informatycznej.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): zarządzenie (kliknij) (34kB) [...]

Zarządzenie: Obwodowe komisje wyborcze dla celów glosowania korespondencyjnego.

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2014WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 24 września 2014 rokuw sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad [...]

Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY (PLIK DO POBRANIA): [...]

Komunikat dot. wyznaczenia miejsc na umieszczanie ogłoszeń i plakatów wyborczych

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej            K O M U N I K A T          Stosownie do  Zarządzenia nr 0050.49.2014 r. Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 sierpnia [...]

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 0050.49.2014Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 sierpnia 2014 r.w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczychPOSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

metryczka