Skład

Skład

Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na podstawie zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska nr 0050.68.2012 z dnia 19 września 2012 Pełnomocnikiem Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii jest Małgorzata Kopaczewska [...]

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aktualny skład Komisji:Danuta Ciesińska - przewodnicząca Barbara Kapanowska - sekretarzIwona Brąszkiewicz - członekArnold Drążyk - członekStanisław Smycz - członekBożena Trzcińska - członek [...]

metryczka