REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zarządzenie nr 021.1.2017
Kierownika Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Chełmińskiej
z dnia 2 stycznia 2017 roku

Na podstawie § 7. Statutu Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej (uchwała Nr XXII. 186.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2017 r.)

zarządzam co następuje:

§1
Ustalam Regulamin organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej w brzmieniu załącznika Nr 1.
§2
Zobowiązuję pracowników Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zarządzenie wraz z załącznikiem - kliknij, aby pobrać (skan) (1939kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Małgorzata Sadurska - Kierownik ZOS (2 stycznia 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (31 marca 2008, 12:11:40)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (4 stycznia 2017, 15:15:08)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5283