Realizacja inwestycji

Realizacja inwestycji

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI

Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi realizowanych inwestycji można również wejść na stronę www.dabrowachelminska.lo.pl (strona promocji gminy) [...]

REALIZACJA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ROKU 2011

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ROKU 2011 (plik do pobrania): [...]

REALIZACJA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ROKU 2010

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ROKU 2010 (plik do pobrania): [...]

REALIZACJA INWESTYCJI W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE   Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2011 r. (PLIK DO POBRANIA): [...]

REALIZACJA INWESTYCJI W ROKU 2010

SPRAWOZDANIE   Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2010 r. (PLIK DO POBRANIA): [...]

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE   z realizacji inwestycji w 2009 r. (PLIK DO POBRANIA)   [...]

REALIZACJA INWESTYCJI W ROKU 2008

  SPRAWOZDANIE   z realizacji inwestycji w 2008 r.     1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA   A.    1. W dniu 22 sierpnia 2008 r. zakończono prace budowlane związane z budową kanalizacji [...]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2007 Inwestycje kanalizacyjne: 1. W dniu 16.03.2007 r. podpisano umowę na „Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego nad robotami [...]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2006

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2006 ROK 1.   Sieć wodociągowa:a) Wykonawca zewnętrzny: 1. wodociąg spinający Nowy Dwór – Wałdowo Królewskie – 1,9 km 2. wodociąg w S.W. Dąbrowa Chełm. osiedle [...]

REALIZACJA INWESTYCJI W ROKU 2005

                                         &nbs [...]

REALIZACJA INWESTYCJI WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

REALIZACJA INWESTYCJI OD 01.01.2004 ROKU DO 31.12.2004 ROKU: Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zakup autobusu szkolnego w dniu 23.02.2004r. – ofertę najkorzystniejszą przedłożył Zakład Napraw Samochodów ul. Toruńska 39, [...]

REALIZACJA INWESTYCJI W ROKU 2003

Odwodnienie ul. Rzemieślniczej – 240 mb - koszt 11.597,73 zł. Remont przepustu na drodze powiatowej w Wałdowie Król. Odwodnienie ulicy Strażackiej – 354 mb - koszt 8 000,00 zł. Odwodnienie drogi powiatowej w [...]

Realizacja inwestycji

1. Budowa i modernizacja dróg: ul.Kamienna,Bolumin-Wałdowo Królewskie,     szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej-zakończono;2. Odwodnienie drogi w Janowie-zakończono;3. Odwodnienie ul.Rzemieślniczej-wykonano 240 mb;4. Złożono [...]

INWESTYCJE

  1. Budowa kanalizacji ściekowej Ostromecko – etap I:619.769,88 do 30.04.2003 r. zapłacono 428.204,33 zł. Trwają rozmowy z WFOŚiGW dot. umowy pożyczki.Kolejny etap realizowany będzie po złożeniu wniosku o pomoc z programu [...]

metryczka