Majątek gminy

Majątek gminy

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WG STANU NA DZIEŃ 31.10.2007R.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska wg stanu na dzień 31 października 2007 r Mienie komunalne to własność i prawa majątkowe należące do gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są [...]

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.10.2006 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska wg stanu na dzień 31 października 2006 r Mienie komunalne to własność i prawa majątkowe należące do gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są [...]

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. grunty – wartość - 1 768 049 zł,2. budynki – wartość – 10 559 996 zł,z tego we władaniu:- Urzędu Gminy - 187 206 zł- Oświaty - 8 952 662 zł- Kultury - 127 182 zł- Ochotniczych [...]

metryczka