ZADANIA ZLECONE

 

- Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego;
- obrona cywilna;
- sprawy wojskowo - obronne;
- dowody osobiste;
- ewidencja ludności;
- ewidencja podmiotów gospodarczych;
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- gospodarka wodna;
- opieka nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi;
- ochrona gruntów rolnych i leśnych, rekultywacja terenów;
- ochrona dóbr kultury;
- współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym;

metryczka


Wytworzył: Krystyna Kalinowska-Sekretarz Gminy (27 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (27 czerwca 2003, 10:46:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7133