Ankieta


ANKIETA
w sprawie opracowania dokumentu
Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska
na lata 2024 - 2033

Szanowni Państwo!

Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy Dąbrowa Chełmińska, a także jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców.

W związku z tym proszę Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego samorządu.

Jej celem jest uzyskanie opinii na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, które posłużą do sporządzenia diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, w związku z pracami nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2024-2033

Zwracam się z prośbą o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej oraz przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: strategia@dabrowachelminska.lo.pl lub złożenie do urny, która znajduje się w holu Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska do dnia 28 kwietnia 2023 r.

PLIKI DO POBRANIA:

 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wojt Gminy (30 marca 2023)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (30 marca 2023, 14:01:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238