Informacja o planowanej dystrybucji węgla

Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością zakupu tańszego węgla za pośrednictwem samorządów informujemy, że Gmina Dąbrowa Chełmińska przygotowuje się do przystąpienia do programu preferencyjnej sprzedaży węgla (paliwa stałego) dla mieszkańców.

Węgiel będzie sprzedawany w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami handlującymi opałem po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy.

Nowe przepisy o zakupie preferencyjnym węgla zostały przyjęte przez Sejm. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP.

Według projektu ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał jedynie osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

W chwili obecnej przewidywane warunki zakupu preferencyjnego określone w projektach ustawy i rozporządzeń przedstawiają się następująco:
  1. Asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany);
  2. Ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego – 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023;
  3. Cena zakupu 1 tony węgla przez Gminę wynosi 1500 zł brutto. Do tej ceny trzeba będzie doliczyć koszty obsługi programu, w tym przede wszystkim transport z miejsca dystrybucji do Gminy;
  4. Gmina będzie sprzedawała paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;
  5. Do ceny wskazanej w punkcie 4 nie jest wliczony koszt transportu węgla z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie w gestii kupującego.
Zainteresowani kupnem węgla, będą zobowiązani do złożenia wniosku.

Zaznaczamy, że  aktualnie Gmina Dąbrowa Chełmińska jest w trakcie przygotowań do dystrybucji węgla i na bieżąco będzie informować mieszkańców na temat dalszych działań. 
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (31 października 2022)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 października 2022, 11:30:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 657