Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

           Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych  oczyszczalni  ścieków.
           W związku z powyższym Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21. 
           W przypadku niezłożenia ww. zgłoszenia Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości  płynne.

Zgłoszenie (286kB) pdf
Zgłoszenie (65kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Ostrowska (17 maja 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (31 stycznia 2022, 14:26:18)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (31 stycznia 2022, 15:15:39)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 386