Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej


Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Dąbrowa Chełmińska wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

W związku z powyższym w terminie do dnia 8 września 2021 r. włącznie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska mogą zgłaszać się do udziału w programie. Formularz zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (sekretariat lub pokój nr 7) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku. Realizacja programu na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska będzie uzależniona od uzyskania dotacji.

formularz zgłoszeniowy (22kB) word
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem z dnia 05.11.2021 r. poinformował o uzyskaniu oceny pozytywnej złożonego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska wniosku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2022 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (26 sierpnia 2021)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (26 sierpnia 2021, 12:28:21)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (31 stycznia 2022, 09:52:57)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 743