ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 ROKU

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawiają zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.:
 • do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęło pięć petycji:
 1. w interesie publicznym - o podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości.
  Odpowiedź: Rada Gminy Uchwałą nr XVIII.195.2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. uznała petycję za niezasadną;
 2. w interesie publicznym - w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")
  Odpowiedź: Rada Gminy uchwałą nr XVII.186.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. uznała petycję za niezasadną;
 3. w interesie publicznym - w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) do nauki; utworzenie miejsc, gdzie można zostawiać artykuły dla potrzebujących.
  Odpowiedź: Rada Gminy uchwałą nr XVIII.194.2020 z dnia 5 spierania 2020 r. uznała petycję za niezasadną;
 4. petycja obywatelska dot. podjęcia przez Radę Gminy uchwały dot. równego traktowania mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska.
  Odpowiedź: Rada Gminy uchwałą nr XXVIII.261.2021 z dnia 24 marca 2021 uznała petycję za niezasadną.
 5. petycja obywatelska dot. podjęcia przez Radę Gminy uchwały dot. równego traktowania mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska.
  Odpowiedź: Rada Gminy uchwałą nr XXVIII.262.2021 z dnia 24 marca 2021 uznała petycję za niezasadną.
 • do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęły dwie petycje:
 1. w sprawie:
  - wykonania rekonesansu w obszarze udostępniania przez Urząd płynów do dezynfekcji,
  - zaplanowanie postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przedmiocie zamówienia płynów do dezynfekcji rąk spełniających aktualne normy.
  Odpowiedź: petycja rozpatrzona pozytywnie, w punkcie drugim poinformowano, że zamówienie jest zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 2. w sprawie przekazania petycji dyrektorom szkół podstawowych i kierownikom świetlic/placówek wsparcia dziennego oraz do prywatnych świetlic, placówek wsparcia dziennego, szkół ze świetlicami miejscowo właściwych dla terenu Gminy.
  Odpowiedź: Petycja rozpatrzona pozytywnie;
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (29 kwietnia 2021)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (29 kwietnia 2021, 14:52:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 373