Sporządzenie na rzecz Zamawiającego aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014 – 2029

Zamówienie na: Sporządzenie na rzecz Zamawiającego aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014 – 2029 w zakresie oceny stanu aktualnego projektu założeń i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

Zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 05.05.2022 r. 

Pliki do pobrania:
ZAPYTANIE OFERTOWE (188kB) pdf
FORMULARZ OFERTOWY (33kB) word

Zamawiający informuje, iż wybrana oferta to:

Terra Legis Katarzyna Helińska
ul. Maczka 6/36
71-050 Szczecin

Cena wybranej oferty: 3 200,00 zł

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2290kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (14 kwietnia 2022)
Opublikował: Karolina Mikulska (14 kwietnia 2022, 09:06:39)

Ostatnia zmiana: Karolina Mikulska (11 maja 2022, 12:35:56)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 349