KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022 rok

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; posiadaną - dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej;
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Podczas Kwalifikacji  wojskowej każdy z kandydatów i kandydatek na podstawie badań otrzymuje jedną z czterech kategorii – A, B, D lub E.
Kategoria A -  oznacza osobę zdolną do czynnej służby wojskowej
Kategoria B -  oznacza osobę czasowo niezdolną do czynnej służby wojskowej  (można ją otrzymać jeśli jest prawdopodobne, że w ciągu 24 miesięcy stan zdrowia ulegnie poprawie)
Kategoria D - oznacza osobę niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
Kategoria E - oznacza osobę trwale i całkowicie niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (13 stycznia 2022)
Opublikował: Karolina Osak (3 lutego 2020, 13:07:31)

Ostatnia zmiana: Karolina Osak (13 stycznia 2022, 08:30:02)
Zmieniono: modyfikacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1760