wirus Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków (HPAI)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N7.
Nie jest on groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dzikie ptaki.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;
nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka woda ze zbiorników do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce woda z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
HPAI
HPAI

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (16 stycznia 2020)
Opublikował: Karolina Osak (16 stycznia 2020, 14:33:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 973