Informacje o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Wniosek dotyczy informacji na temat uprawy konopi włóknistych, wydanych zezwoleń na uprawę tych roślin, na temat gruntów wymagających lub nadających się do rekultywacji gleb oraz o umieszczenie na stronie BIP oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy ogłoszenia dla potencjalnych odbiorców/osób zainteresowanych danym przedsięwzięciem.

podmiot zgłaszający - Artur Brylikowski

treść ogłoszenia stanowiącego załącznik do wniosku - kliknij aby pobrać (280kB) pdf

W dniu 20.09.2018 r. wystosowano odpowiedź, iż na rok 2018 w granicach administracyjnych Urzędu nie zostały wydane zezwolenia na uprawę konopi włóknistych,Urząd nie dysponuje informacjami odnośnie dostępności gruntów mieszczących się w granicach administracyjnych Urzędu wymagających czy też nadających się do rekultywacji gleb, Urząd nie dysponuje na ten cel środkami finansowymi w 2019 r. i w latach następnych, na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska nie występują tereny zdegradowane.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Buliński - Zastępca Wójta Gminy (20 września 2018)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (20 września 2018, 13:40:44)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (21 września 2018, 08:01:19)
Zmieniono: korekta układu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1918