Komunikat dot. wyznaczenia miejsc na umieszczanie ogłoszeń i plakatów wyborczych

Urząd Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej
 
         K O M U N I K A T  

      Stosownie do  Zarządzenia nr 0050.63.2018 r. Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. podaje się  następujące miejscowości: metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Gminny Koordynator Wyborczy (23 sierpnia 2018)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (23 sierpnia 2018, 15:22:52)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (23 sierpnia 2018, 15:33:10)
Zmieniono: dodanie informacji do tabeli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 556