Informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2017 na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach


Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 870) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawiają zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:
  • do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska nie wpłynęła żadna petycja;
  • do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęły dwie petycje:
  1. prośba o budowę chodnika wzdłuż drogi nr 1540C.
    Petycja przekazana zgodnie z właściwością do Starosty Bydgoskiego;
  2. sprzeciw dla wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie boksów opału i materiałów budowlanych w miejscowości Strzyżawa.
    Petycja pozostawiona bez rozpatrzenia w związku z brakiem odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia petycji.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (26 czerwca 2018)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (26 czerwca 2018, 14:48:42)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (28 czerwca 2018, 14:25:05)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 956