Plan pracy Rady Gminy na 2018 rok

L.p.TEMATYKA SESJITERMIN
1.1.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok.
2.Zmiany w budżecie Gminy na rok 2018.
styczeń 2018
2.1.Informacja na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2017.
2.Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 rok.
3.Sprawozdanie z działalności sportowej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2017.
4.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.
5.Zmiany w budżecie Gminy na rok 2018.
6.Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
luty 2018
3.1.Zmiany w budżecie Gminy na rok 2018.
2.Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informacji na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.
3.Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
4.Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
5.Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2017 roku.
6.Przyjęcie bilansu finansowego Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełm. za rok 2017.
7.Sprawozdanie z działalności bibliotek w roku 2017.
8. Sprawozdanie z działalności GOKiS za 2017 rok.
9.Stan bezpieczeństwa na terenie gminy w 2017 roku:
a)sprawozdanie dot. obrony cywilnej;
b)sprawozdanie przedstawiciela Policji;
c) sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2017 roku.
kwiecień 2018
4.1.Zmiany w budżecie Gminy na rok 2018.
2.Analiza problemów związanych z budową kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
3.Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2017 rok.
4.Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
5.Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6.Przegląd stanu dróg gminnych (wyjazd).
7.Uchwała w sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
czerwiec 2018
5.1.Informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.
2.Analiza oświadczeń majątkowych.
3.Informacja na temat przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
4.Zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok.
5.Przyjęcie wskaźników dotyczących opracowania budżetu Gminy na rok 2019.
6.Omówienie wyników przeglądu stanu dróg gminnych.
wrzesień 2018
6.1.Uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018.
2.Zmiany w budżecie Gminy na rok 2018.
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
4.Informacja dot. wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum.
5.Analiza realizacji sprzedaży lokali komunalnych i działek budowlanych na terenie Gminy w 2018 roku.
6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
7.Uchwalenie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
październik 2018
7.1.Zmiany w budżecie Gminy na rok 2018.
2.Analiza zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przypadających na rok 2018.
3.Analiza realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy w 2018 roku.
4.Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania w 2018 roku.
5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.
grudzień 2018
8.1.Zmiany w budżecie Gminy na rok 2018.
2.Przyjęcie informacji z prac Rady i Komisji Rady Gminy za rok 2018.
3.Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2019.
4.Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2019.
grudzień 2018

Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (5 lutego 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (5 lutego 2018, 14:01:30)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (6 lutego 2018, 11:25:34)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 568

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij