informacje/ogłoszenia

informacje/ogłoszenia

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  ogólna    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych [...]

Wyniki naboru na opiekun dzieci w autobusie szkolnym na rok szkolny 2018/2019

W wyniku naboru na stanowisko opiekun dzieci w autobusie szkolnym przyjęto następujące osoby:- Ewa Klarkowska;- Dorota Góralska,- Anna Mizera,- Jarosław Karwicki.Osoby te spełniły wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. [...]

Ogłoszenie Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej

Ogłoszenie Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 25 lipca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko – opiekun dzieci w autobusie szkolnym w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska [...]

Nabór: stanowisko kierowca

Ogłoszenie Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 24 listopada 2017 r. o naborze na wolne stanowisko – kierowca autobusu szkolnego I.    Warunki pracy na stanowisku: wymiar czasu pracy – [...]

Dowożenie dzieci

Uchwała nr IX.67.2015 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie dowożenia dzieci, do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska. [...]

Zarządzenia

Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki za świadczenie usług autobusami stanowiącymi własność Gminy Dąbrowa ChełmińskaZarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania pomieszczeń i boisk szkolnych [...]

metryczka