Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Ogłoszenie o opracowaniu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2022 rok po korekcie

Ogłoszenie o opracowaniu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2022 rok po korekcie  Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności [...]

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok:       [...]

metryczka