Plan pracy Rady na 2017 r.

Poniższy plan pracy w czasie roku może być modyfikowany w zależności od sytuacji

L.p.TEMATYKA SESJITERMIN
1.1. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok.
2. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2017.
styczeń 2017
2.1. Informacja na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2016.
2. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2016 rok.
3. Sprawozdanie z działalności sportowej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2016.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016.
5. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2017.
6. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017 rok.
6. Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
luty 2017
3.1. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2017.
2. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informacji na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
5. Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2016 roku.
6. Przyjęcie bilansu finansowego Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełm. za rok 2016.
7. Sprawozdanie z działalności bibliotek w roku 2016.
8. Sprawozdanie z działalności GOKiS za 2016 rok.
9. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy w 2016 roku:
a) sprawozdanie dot. obrony cywilnej;
b) sprawozdanie przedstawiciela Policji;
c) sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2016 roku.
kwiecień 2017
4.1. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2017.
2. Analiza problemów związanych z budową kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
3. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2016 rok.
4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Przegląd stanu dróg gminnych (wyjazd).
7. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
czerwiec 2017
5.1. Informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku.
2. Analiza oświadczeń majątkowych.
3. Informacja na temat przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
4. Zmiany w budżecie Gminy na 2017 rok.
5. Przyjęcie wskaźników dotyczących opracowania budżetu Gminy na rok 2018.
6. Omówienie wyników przeglądu stanu dróg gminnych
wrzesień 2017
6.1. Uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018.
2. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2017.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
4. Informacja dot. wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum.
5. Analiza realizacji sprzedaży lokali komunalnych i działek budowlanych na terenie Gminy w 2017 roku.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
7. Uchwalenie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
listopad 2017
7.1. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2016.
2. Analiza zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przypadających na rok 2017.
3. Analiza realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy w 2016 roku.
4. Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania w 2017 roku.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.
grudzień 2017
8.1. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2017.
2. Przyjęcie informacji z prac Rady i Komisji Rady Gminy za rok 2017.
3. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2018.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2018.
grudzień 2017

Wytworzył: Przewodniczący RG (9 stycznia 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (10 stycznia 2017, 12:25:10)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (12 stycznia 2017, 10:50:54)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 417

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij