Informacja o petycjach rozpatrywanych od 6 września 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195)


Na podstawie art. 14. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Gmina Dąbrowa Chełmińska informuje, że w 2015 roku nie wpłynęła do Urzędu oraz Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska żadna petycja, co do której podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia byłaby Rada lub Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (27 czerwca 2016)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (27 czerwca 2016, 11:13:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1030