OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

Mariusz Buliński

Kadencja 2014-2018

kadencja 2018 - 2023


WYŁĄCZENIA JAWNOŚCI CZĘŚCI "B" W/W OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH DOKONANO NA PODSTAWIE ART. 24i UST. 1 USTAWY Z DNIA 8 MARCA 1990 R. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 713).

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (9 listopada 2015)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (9 listopada 2015, 15:33:13)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (28 czerwca 2021, 13:06:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1614