DO ZADAŃ ZASTĘPCY WÓJTA GMINY NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

  1. zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, we wszystkich sprawach Gminy,
  2. podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikające z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków,
  3. wykonywanie zadań i kompetencji wyznaczonych przez Wójta oraz zapewnienie kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z zadań Gminy,
  4. w zakresie realizacji powierzonych zadań odpowiada bezpośrednio przed Wójtem.”
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (9 listopada 2015)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (9 listopada 2015, 15:29:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3147