II kwartał

1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (847kB) pdf

2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (1474kB) pdf

3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (265kB) pdf

4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (167kB) pdf

5. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - pobierz (107kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (1 lipca 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (23 lipca 2020, 09:38:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134