Informacje

Aktualne informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu można znaleźć na stronach Państwowej Komisji Wyborczej: http://parlament2015.pkw.gov.pl/

Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

Informacje dotyczące udziału w głosowaniu

 
Termin wyborów: 25 października 2015 roku
W dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 - 21:00


DYŻURY W URZĘDZIE GMINY
w związku z przeprowadzeniem wyborów
sobota, 24.10
Urzędnik Wyborczy: 7:30 - 12:15, tel. 52 38 16 047

niedziela, 25.10
Urzędnik Wyborczy: 5:30 - 7:00, 20:45 - do czasu zakończenia weryfikacji protokołów,
tel. 52 38 16 047.
W pozostałych godzinach kontakt możliwy jest za pośrednictwem sekretariatu Urzędu.

Stanowisko ds. ewidencji ludności i rejestru wyborców:
7:00 - 21:00, tel. 52 38 16 058 lub
52 38 16 005 w. 49

Sekretariat Urzędu: 5:30 - do czasu zakończenia weryfikacji protokołów,
tel.:52 38 16 005, fax: 52 38 16 290

Koordynator obsługi informatycznej
: 11:45 - 12:45, 20:30 do czasu zakończenia weryfikacji protokołów,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DANE KONTAKTOWE W URZĘDZIE GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ:

I. URZĘDNIK WYBORCZY - SEKRETARZ GMINY, pok. 15, tel. 52 3816005 lub 52 3646055 - podstawowe informacje dotyczące wyborów.
II. URZĄD STANU CYWILNEGO, pok. 22, tel. 52 3816005 wew. 49 i 54; lub 3646055 wew. 49 i 54 lub 52 3816058.

_____________________________________________________________________________
Zawiadomienie
o drugim posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych


Informuję, że w dniu 22.10.2015 roku (czwartek), o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie członków obwodowych komisji wyborczych dla obwodów nr 1 - 5 oraz na godz. 17:00 dla obwodów nr 6 - 10.

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21.

godz. 16:00 - dla obwodów nr 1, 2, 3, 4 i 5
godz. 17:00 - dla obwodów nr 6, 7, 8, 9, 10.

Obecność obowiązkowa.

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH WRAZ Z PEŁNIONYMI FUNKCJAMI kliknij tutaj (314kB) pdf

_________________________________________________________
Zawiadomienie
o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informuję, że w dniu 08.10.2015 roku, o godz. 16:00 odbędzie się pierwsze posiedzenie członków obwodowych komisji wyborczych dla obwodów nr 1 - 5 oraz na godz. 17:00 dla obwodów nr 6 - 10.

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21.

godz. 16:00 - dla obwodów nr 1, 2, 3, 4 i 5
godz. 17:00 - dla obwodów nr 6, 7, 8, 9, 10.

Obecność obowiązkowa.
                                                                        Wójt Gminy
                                                                 /-/ Radosław Ciechacki

składy Obwodowych Komisji Wyborczych (kliknij tutaj) (142kB) pdf
_______________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIA:

  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 roku o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku- zobacz (433kB) pdf
  • Obwieszczenie Wójta Gminy o o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych zobacz (221kB) pdf
     
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 4 zobacz (135kB) pdf

  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy o zarejestrowanych listach kandydatów na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 9 zobacz (397kB) pdf

  • KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 września 2015 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. zobacz (237kB) pdfzarządzenia Wójta Gminy:


Komunikat
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dn. 05 października 2015r.

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dn. 05.01.2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  z dn. 29.12.2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r., poz. 5) informuję o sporządzeniu spisu wyborców w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015r.
Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej – w biurze ewidencji ludności pok. nr 22 w godzinach pracy Urzędu,
od dnia 05 października do 19 października br.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.
Wzór wniosku stanowi załącznik do komunikatu.
aby pobrać wzór wniosku - kliknij tutaj (27kB) word
___________________________________________________________________________________________

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - kliknij

Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
 

NUMER OBWODU
GŁOSOWANIA
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
4Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej Oddział zamiejscowy w WAŁDOWIE KRÓLEWSKIM
5Zespół Szkół w OSTROMECKU
ul. Szkolna 2
6Zespół Szkół w OSTROMECKU
ul. Szkolna 2
7Zespół Szkół w CZARŻU
ul. Chełmińska 47
8Zespół Szkół w CZARŻU
ul. Chełmińska 47
9Zespół Szkół w DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Sportowa 1
10Zespół Szkół w DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Sportowa 1

Głosowanie przez pełnomocnika
 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - zobacz (32kB) plik
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania – zobacz (54kB) word

Termin złożenia wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania upływa  16 października 2015 r.

  

Głosowanie korespondencyjne
Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego powinno zawierać:
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których zgłoszenie dotyczy a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.

Termin złożenia wniosku o zamiarze głosowania korespondencyjnego upływa 12 października 2015 r.

PLIKI DO POBRANIA:

metryczka


Wytworzył: Pełnomocmnik ds. wyborów (5 sierpnia 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (5 sierpnia 2015, 15:52:07)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (24 października 2015, 10:52:20)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2626