Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2020 PLUS

Gmina Dąbrowa Chełmińska przystąpiła do opracowania dokumentu pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2020 PLUS”. Plan gospodarki niskoemisyjnej zwany dalej PGN, realizowany [...]

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2020

Gmina Dąbrowa Chełmińska w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i [...]

Przystąpienie do opracowania dokumentu

Gmina Dąbrowa Chełmińska mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu:   „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa [...]

metryczka