Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków


ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
           Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych  oczyszczalni  ścieków.
           W związku z powyższym Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21. 
           W przypadku niezłożenia ww. zgłoszenia Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości  płynne.

zgłoszenie (65kB) word
zgłoszenie (286kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (17 maja 2019)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (17 maja 2019, 08:49:21)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (17 maja 2019, 08:54:06)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 215