Informacje dotyczące II tury głosowania

  • OSOBY PRZEBYWAJĄCE CZASOWO NA OBSZARZE GMINY W OKRESIE OBEJMUJĄCYM DZIEŃ WYBORÓW PREZYDENTA RP – II TURA TJ. 24 MAJA BR. MOGĄ BYĆ DOPISANE NA WŁASNY WNIOSEK DO SPISU WYBORCÓW W WYBRANYM OBWODZIE GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY.

    WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 19 MAJA W GODZINACH PRACY URZĘDU.

    INFORMACJA TA DOTYCZY RÓWNIEŻ OSÓB NIGDZIE NIEZAMIESZKAŁYCH, A PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARZE GMINY.

  • WNIOSKI W SPRAWIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY DO DNIA 14 MAJA BR.

  • WNIOSKI O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W II TURZE WYBORÓW PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 24 MAJA 2015 R. MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY DO DNIA 15 MAJA BR.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Urzędnik Wyborczy (12 maja 2015)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (14 maja 2015, 08:15:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 413