Podstawowe informacje dotyczące Wyborów Prezydenckich

Termin wyborów: 10 maja 2015 roku

W dniu głosowania lokale wyborcze
otwarte będą w godzinach 7:00 – 21:00Informacje i ogłoszenia Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej patrz:

www.pkw.gov.pl lub prezydent2015.pkw.gov.pl
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) tj. prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
 
Nie ma prawa wybierania osoba:
  • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Informacje dotyczące udziału w głosowaniu:

Warunki udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

I. Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.
    
II. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

- Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2015 r.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (lokalach wyborczych), w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, podana jest do wiadomości publicznej przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania, zamieszczanym, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 kwietnia 2015 r.


pełna treść >>pobierzZarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych plakatów wszystkich komitetów wyborczych. zarządzenie - kliknij (33kB) pdf


OBWIESZCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE OBWIESZCZENIE Z DNIA 8 KWIETNIA O OBWODACH GŁOSOWANIA
aby pobrać treść obwieszczenia - kliknij tutaj (23kB) pdf


OBWIESZCZENIE O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2015 R.

aby pobrać treść obwieszczenia - kliknij tutaj (146kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urzędnik Wyborczy (14 kwietnia 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (21 kwietnia 2015, 16:19:48)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (21 kwietnia 2015, 17:47:53)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 460