WYBORY PREZYDENTA RP

Termin wyborów: 10 maja 2015 roku

W dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 – 21:00


Informacje i ogłoszenia Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej patrz:

www.pkw.gov.pl lub prezydent2015.pkw.gov.pl

Informacje dotyczące przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska znajdują się w zakładce

Wybory Prezydenta RP w 2015 r.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) tj. prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
 
Nie ma prawa wybierania osoba:
  • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Informacje dotyczące udziału w głosowaniu:
Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju >>pobierz

Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych:Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:Głosowanie korespondencyjne:
Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju.
1) Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego
2) Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - zobacz (39kB) word 


Wyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych - zobacz (92kB) pdf


Informacje i ogłoszenia Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej patrz: www.pkw.gov.pl lub prezydent2015.pkw.gov.pl


Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych

          Zgodnie z art. 182 par. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zwołuję na dzień 23 kwietnia 2015 roku, na godz. 17:00 pierwsze posiedzenie członków obwodowych komisji wyborczych dla obwodów nr 1 - 5 oraz na godz. 18:00 dla obwodów nr 6 - 10 powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21.

godz. 17:00 - dla obwodów nr 1, 2, 3, 4 i 5
godz. 18:00 dla obwodów nr 6, 7, 8, 9, 10.

                                                                        Wójt Gminy
                                                                 /-/ Radosław Ciechacki
________________________________________________________________________________________

Komunikat
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dn. 20 kwietnia 2015r.
 
Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dn. 05.01.2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  z dn. 29.12.2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r., poz. 5) informuję o sporządzeniu spisu wyborców w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r. Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej – w biurze ewidencji ludności pok. nr 22 w godzinach pracy Urzędu, od dnia 20 kwietnia do 30 kwietnia 2015r.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.
Wzór wniosku stanowi załącznik do komunikatu.

Załącznik:
Wzór wniosku - kliknij, aby pobrać (28kB) word

__________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 R. O KANDYDATACH NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
aby pobrać treść obwieszczenia - kliknij tutaj (161kB) pdf


OBWIESZCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE OBWIESZCZENIE Z DNIA 8 KWIETNIA O OBWODACH GŁOSOWANIA
aby pobrać treść obwieszczenia - kliknij tutaj (23kB) pdf


OBWIESZCZENIE O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2015 R.

aby pobrać treść obwieszczenia - kliknij tutaj (146kB) pdf


Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania gminnego koordynatora do spraw obsługi informatycznej.
zarządzenie - kliknij (31kB) pdf


Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
zarządzenie - kliknij (33kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Urzędnik Wyborczy (14 kwietnia 2015)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (14 kwietnia 2015, 12:15:07)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (5 sierpnia 2015, 12:35:24)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 997