Wybory Prezydenta RP (2015)

Wybory Prezydenta RP (2015)

Spotkanie Komisji Wyborczych

Uprzejmie informuję, że 21 maja br.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (p.18) odbędą się spotkania informacyjno-organizacyjne dotyczące pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Dąbrowie Chełmińskiej w trakcie II tury Wyborów [...]

Informacje dotyczące II tury głosowania

OSOBY PRZEBYWAJĄCE CZASOWO NA OBSZARZE GMINY W OKRESIE OBEJMUJĄCYM DZIEŃ WYBORÓW PREZYDENTA RP – II TURA TJ. 24 MAJA BR. MOGĄ BYĆ DOPISANE NA WŁASNY WNIOSEK DO SPISU WYBORCÓW W WYBRANYM OBWODZIE GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY.WNIOSEK O [...]

Dyżury w Urzędzie Gminy

Uprzejmie informujemy, że w sobotę (9.05.2015) Urzędnik Wyborczy pełni dyżur w godz. 8:00-11:00 w Urzędzie Gminy (tel. 52 381 60 47) w niedzielę (10.05.2015)Urząd Gminy (sekretariat i stanowisko ds. ewidencji ludności)pełni dyżur [...]

II Posiedzenie ObKW

Przypominamy, że II Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się 5 maja (wtorek):o godz. 16:00 - Komisje: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5o godz. 17:00 - Komisje: Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 [...]

Obsługa informatyczna wyborów

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania gminnego koordynatora do spraw obsługi informatycznej.zarządzenie - kliknij (31kB) [...]

Posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji WyborczychZgodnie z art. 182 par. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zwołuję na dzień 23 kwietnia 2015 roku, na godz. 17:00 [...]

Obwodowe komisje wyborcze

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych aby pobrać treść zarządzenia - kliknij tutaj (43kB) aby pobrać informację na temat składów osobowych Obwodowych Komisji [...]

Głosowanie korespondencyjne

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015 r.:w przypadku głosowania w kraju – w urzędzie gminy, w której jest on [...]

Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia:Prawo do uzyskiwania informacji o wyborachPrawo do głosowania [...]

Podstawowe informacje dotyczące Wyborów Prezydenckich

Termin wyborów: 10 maja 2015 rokuW dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 – 21:00Informacje i ogłoszenia Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej patrz: www.pkw.gov.pl lub [...]

WYBORY PREZYDENTA RP

Termin wyborów: 10 maja 2015 rokuW dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 – 21:00Informacje i ogłoszenia Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej patrz: www.pkw.gov.pl lub [...]

Obwieszczenia PKW

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 R. O KANDYDATACH NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R. aby pobrać treść obwieszczenia - kliknij tutaj (161kB) [...]

metryczka