Informacje

Więcej informacji na temat wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego dostępnych jest na stronie:
Państwowej Komisji Wyborczej kliknij tutaj
oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy: kliknij tutaj


DANE KONTAKTOWE W URZĘDZIE GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ:
I. URZĘDNIK WYBORCZY - SEKRETARZ GMINY, pok. 15, tel. 52 3816005 lub 52 3646055 - podstawowe informacje dotyczące wyborów.
II. URZĄD STANU CYWILNEGO, pok. 22, tel. 52 3816005 wew. 49 i 54; lub 3646055 wew. 49 i 54 lub 52 3816058.
III. GMINNA KOMISJA WYBORCZA pok. 18 tel. 52 3816005  wew. 59 (podczas dyżur - zgodnie z harmonogramem)

KALENDARZ WYBORCZY (kliknij) (52kB) word

Informacje dotyczące udziału w głosowaniu
 
Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta ma obywatel polski, który:
•    najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
•    stale zamieszkuje na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego,
•    nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
•    nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
•    nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).
Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu  w wyborach do rady gminy oraz wyborach wójta ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim wpisany do rejestru wyborców, który:
•    najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
•    stale zamieszkuje na terenie danej gminy,
•    nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
•    nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 lit. a i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi nie mają czynnego prawa wyborczego w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa.


GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA aby przejść do informacji - kliknij tutaj:


DO POBRANIA:
druk wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - kliknij (970kB) pdf
druk zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - kliknij (862kB) pdf

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE aby przejść do informacji - kliknij tutaj

UPRAWNIENIA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH aby przejść do informacji - kliknij tutaj

ABY POBRAĆ INFORMACJĘ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - kliknij tutaj (53kB) word

metryczka


Wytworzył: Krystyna Kalinowska - Urzędnik wyborczy (27 sierpnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (27 sierpnia 2014, 09:15:58)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (13 listopada 2014, 13:41:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5329