Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy pokój nr 11

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez
osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4
osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co
najmniej 5 osób.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,

  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Prosimy pamiętać, że:

  • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;

  • pracownik urzędu może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 716);


WNIOSEK:
Kliknij, aby pobrać (60kB) word

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (2 stycznia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (5 marca 2014, 07:56:26)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (21 kwietnia 2022, 09:52:25)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3748