SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2006SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2006 ROK
 
1.   Sieć wodociągowa:

a) Wykonawca zewnętrzny:
1.
wodociąg spinający Nowy Dwór – Wałdowo Królewskie – 1,9 km
2. wodociąg w S.W. Dąbrowa Chełm. osiedle Dąbrowa Południe (wykonawca z przetargu) – 1,76 km;  
        
b) wykonanie w siłach własnych:
1. wodociąg w Wałdowo Królewskie (do p. Romanowskiej) – 0,76  km;
2. wodociąg w Dąbrowie Chełmińskiej  ul. Nowa (P. Myszkier) – 0,15 km;
3. wodociąg w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Kamienna – 0,17 km;
4. wodociąg w Dąbrowie Chełmińskiej (k. P. Kruszewskiego) - 0,12 km;
5. wodociąg w Gzinie (k. P. Boczka) – 0,25 km;
6. wodociąg w Gzinie (k. P. Żabickiego) – 0,18 km;
7. wodociąg w Gzinie (Szczukowski - Gołaś) – 0,40 km;
8. wodociąg w Wałdowie Królewskim przyłącze PE do P. Cieślak – 0,12 km;
9. wodociąg w Janowie (do sklepu) – 0,10 km;  
     
Łącznie wykonano w 2006 r. – 5,63 km  

Długość sieci wodociągowej na koniec 2006 roku = 164,33 km
 
2. Kanalizacja ściekowa:
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze i Ostromecku wraz z punktem zlewnym ścieków – inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską i budżet państwa.
Zakres zadania:
- kanalizacja grawitacyjna – 3487 mb;
- kanały boczne- 808 mb;
- rurociągi tłoczne – 1047mb;
- kanalizacja ciśnieniowa – 693,5 mb;
- przepompownie ścieków – 2 szt.;
- punkt zlewny ścieków;
 
Łączna długość – 6035,5 mb.

Inwestycja jest współfinansowana z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz budżet państwa
Inwestycja rozpoczęła się 21.03.2006r. i zakończyła 21.12.2006 r.
 
Długość kanalizacji sanitarnej na koniec 2006 roku = 14,65 km
 
3. Kanalizacja deszczowa:
Budowę kolektora deszczowego na terenie osiedla Dąbrowa Południe - 0,75 km
 
Długość kanalizacji deszczowej na koniec 2006 roku = 1,95 km
 
4. Drogi:

Wykonano:
1.
budowa drogi gminnej ul. Pod Wałem w m. Czarże dł. 880m x szer. 3,30m
2. remont drogi gminnej nr 050501C w m. Reptowo dł. 300m x szer. 4,70m
3. budowa drogi gminnej nr 050506C w m. Otowice dł. 480m x szer. 3,30m
4. budowa drogi gminnej „Betonówka” w m. Gzin dł. 360m x szer. 2,30m
5. budowa drogi gminnej ul. Łęcka w m. Czarże dł. 200m x szer. 3,15m
6. remont drogi gminnej nr 050502 Czarże – Gzin dł. 480m x szer. 3,0m
7. zatoka autobusowa na drodze wojewódzkiej nr 551 w m. Nowy Dwór (ETAP II)
8. zatoka postojowa dla samochodów osobowych przy ul. Rydygiera w m. Dąbrowa Chełmińska – pow. 192 m2
9. przebudowa ul. Szkolnej i ul. Leśnej w m. Ostromecko (337mb nawierzchni z kostki brukowej)
10. poszerzenie i poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1540C w m. Ostromecko
11. budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego Boluminek – Wałdowo Królewskie
12. budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 w m. Dąbrowa Chełmińska
 
Stan na koniec 2006 roku:
-   nawierzchnie bitumiczne – 19.020 mb;
-   nawierzchnie z kostki brukowej – 457 mb;
-   nawierzchnie tłuczniowe – 17.350 mb;
-   nawierzchnie gruntowe – 273.380 mb.
 
5. Turystyka, rekreacja i sport:
W ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
w dniu 20.06.2005 r. zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie zadań pn.:
1. „Odbudowa zbiornika rekreacyjno-wypoczynkowego w Gzinie”
2. „Wykonanie  zespołu boisk sportowych w Czarżu”

W dniu 13.12.2005 r. została podpisana pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie  projektu:
„Wykonanie zespołu boisk sportowych w Czarżu” – inwestycja zakończona.

W dniu 28.07.2006 r. podpisano umowę o dofinansowanie  projektu pn.:
„Odbudowa zbiornika rekreacyjno-wypoczynkowego w Gzinie” – inwestycja w trakcie realizacji (planowane zakończenie robót – 15.05.2007 roku).  

6. Oświata:

Dokonano:
1.
Remontu świetlicy wiejskich w Dąbrowie Chełmińskiej i Janowie.
2. Wymiany stolarki drewnianej na PCV (szt. 8) w Zespole Szkół w Ostromecku.
3. W ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w dniu 20.06.2005 r. zostały złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Adaptacja budynku po starej szkole na cele kulturalne w miejscowości Ostromecko”.
W dniu 13.12.2005 r. została podpisana pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie  tego projektu. 
Zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji nastąpiło 12.12.2006 roku.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (3 stycznia 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (3 stycznia 2007, 14:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2466