INWESTYCJE

 

1. Budowa kanalizacji ściekowej Ostromecko – etap I:619.769,88 do 30.04.2003 r. zapłacono 428.204,33 zł. Trwają rozmowy z WFOŚiGW dot. umowy pożyczki.
Kolejny etap realizowany będzie po złożeniu wniosku o pomoc z programu SAPARD.
2. Budowa sali gimnastycznej w Czarżu – Część sportowa sali została przekazana do użytku w dniu 7.03.2003 r. Trwają prace w części socjalnej sali. Opracowano projekt zagospodarowania terenu wraz z boiskiem piłkarskim i ogrodzeniem. Prowadzę rozmowy z wykonawcą na temat wykonania robót w roku bieżącym z płatnością w roku 2004. Z Radą Sołecką Czarże i Zarządem OSP uzgodniłem wykonanie ogrodzenia oraz prac związanych z urządzeniem boiska przez mieszkańców wsi. Na realizację zadania Urząd Marszałkowski przyznał dotację ze środków z UKFiS, kwotę 400.000 zł, w tym w roku 2003 – 300.000 zł i w roku 2004 – 100.000 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej Mozgowina – Reptowo – długość sieci 7.403 mb. Wartość zadania 193.473,37 zł. Wykonano 7.403 mb sieci, zapłacono 123.499,11 zł. Do wykonania pozostała studnia redukcyjna. Zakończenie robót planujemy na 30.06.2003 r.
Budowa jest finansowana z następujących środków:
- dotacja PAOW- 50.000 zł
- dotacja AWRSP – 100.000 zł
- środki własne – 43.473,37 zł

metryczka


Wytworzył: Kazimierz Porażyński - Kier. Referatu Gosp.Przestrzennej (30 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (30 czerwca 2003, 15:13:33)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska (30 czerwca 2003, 15:16:30)
Zmieniono: 2003-06-30

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2503