REALIZACJA INWESTYCJI W ROKU 2003


 1. Odwodnienie ul. Rzemieślniczej – 240 mb - koszt 11.597,73 zł.

 2. Remont przepustu na drodze powiatowej w Wałdowie Król.

 3. Odwodnienie ulicy Strażackiej – 354 mb - koszt 8 000,00 zł.

 4. Odwodnienie drogi powiatowej w Janowie – koszt 10.500,00 zł.

 5. Budowa drogi Czemlewo-Janowo – koszt 253.575,50 zł.

 6. Budowa zatoki autobusowej w Ostromecku – koszt 16.533,45 zł.

 7. Remont drogi powiatowej w Wałdowie Król. – koszt 11.954,52 zł.

 8. Remont drogi powiatowej w Czarżu – koszt 115.945,20 zł.

 9. Budowa oświetlenia drogowego:
  - Strzyżawa – 1 lampa – droga wojewódzka - koszt 3 600,00 zł,
  - Dębowiec – 1 lampa - droga powiatowa – koszt 2.573,48 zł,
  - Gzin – 2 lampy – droga wojewódzka – koszt 4.388,43 zł,
  - Gzin – 1 lampa – droga gminna - koszt 1.057,55 zł,
  - Dąbrowa Chełmińska ul. Sportowa – droga gminna – koszt 8.592,03 zł.

 10. Wodociąg Mozgowina – Wielka Kępa – Pień – Reptowo zakończenie II etapu i całości robót (wykonywanych przez WZUPH Mirosław Rychlik). Zakres rzeczowy w 2003r to 2,3 km wodociągu na kwotę 78.848,83 zł.

 11. Wodociąg Słończ- zakończono przedmiotowy wodociąg wykonując odcinek o dł. 1,3 km na kwotę 16.329,45 zł. ( część materiału zakupiono w 2002 roku).

 12. Uzbrojenie terenów pod nowe działki budowlane:
  - w Gzinie Górnym do działki nr 27/10; L=197 m do dz. Nr 208/13; L=102 m na łączną kwotę 2.364,07 zł,
  - w Wałdowie Król.; L=139 m koszt 1.930,50 zł,
  - w Dąbrowie Chełm.; L=100 koszt 1.234,78 zł.

 13. Dla zadania wodociąg Rafa i wodociąg Gzin Górny wykonano dokumentację techniczną na kwotę 8.969,00 zł.

 14. Kanalizacja Ostromecko – wykonano zakres umowy z firmą “EKOMEL” Chojnice, czyli etap I w/w kanalizacji obejmującą zlewnię PS-1 wraz z przepompownią PS-1, na kwotę 347.813,96 zł. Zakres tego etapu to – kanalizacja 1654,5 m plus przepompownia PS-1.
  Całość etapu I na kwotę 650.968,67 zł. wykonano przez spółkę “EKOMEL” i realizowano od października 2002r. do maja 2003r.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (29 stycznia 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (29 stycznia 2004, 14:32:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2925