SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2007


SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2007


Inwestycje kanalizacyjne:
1. W dniu 16.03.2007 r. podpisano umowę na „Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą:„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Ostromecko”. Wykonawca: „HYDRO-GEO” S.C. ul. Modrakowa 62/26 Bydgoszcz. Wartość umowy: 1 % od wartości netto po przeprowadzonym przetargu na wykonawcę robót budowlanych.

2. W dniu 28 sierpnia br. został przekazany firmie „EKOMEL” z Chojnic plac budowy dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Zabasta w miejscowości Ostromecko”. Wartość robót po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wynosi: 2.334.379,37 zł brutto. Umowny termin zakończenia prac: 31.08.2008 r.
Zakres prac obejmuje wykonanie:
- kanalizacja sanitarna – 3.067 mb;
- przepompownia ścieków - 1 szt.;
- kanalizacja deszczowa – 363,5 mb;
- roboty drogowe;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 767 mb.

3. W dniu 28.11.2007 r. nastąpiło rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w miejscowości Ostromecko”.
Wykonawca: firma ROLLSTICK z Torunia. Wartość robót: 365.061,21 zł. Termin
zakończenia prac: 30.09.2008 r.

Opracowywanie dokumentacji:
4. W dniu 7 sierpnia br. została podpisana umowa z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa”. Wartość prac projektowych: 53.500,00 zł brutto.

5. W dniu 18 września br. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej i dróg na osiedlu „Pod Gruszą” w miejscowości Ostromecko.
Wyłoniony wykonawca to firma HYDROTERM z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych: 87.230,00 zł brutto. Zakończenie prac projektowych: 28.02.2008 r.

6. W 2007 r. zleciliśmy biuru projektowemu AQUA PROJECT (po konsultacjach z MWiK Bydgoszcz) wykonanie analizy możliwości dociążenia istniejącego układu kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska do kolektora w ul. Nawigacyjnej w Fordonie.
Jednocześnie trwają prowadzone przez MWiK Bydgoszcz pomiary przepływu w/w kolektora, które stanowić będą materiał wyjściowy do przedmiotowej analizy.
W oparciu o wnioski płynące z niej rozpoczniemy procedurę przetargową na wykonawstwo dokumentacji projektowej w ustalonym zakresie.
Maksymalne wykorzystanie istniejącej już kanalizacji dla odbioru ścieków z rejonu Dąbrowy Chełmińskiej i Wałdowa Królewskiego znacznie przyspieszy skanalizowanie tych miejscowości. Musi to być jednak poparte rzeczowym rozeznaniem, czemu służyć ma wspomniana analiza.

Inwestycje drogowe:
7. Wykonano zatokę autobusową w Dąbrowie Chełmińskiej (Linie):
- wartość 88.125,48 zł brutto
8. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 w centrum miejscowości Ostromecko (nawierzchnia asfaltowa, zatoki autobusowe, chodniki, kanalizacja deszczowa):
- wartość 26.150,00 zł brutto.

9. Zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy osiedlu „Pod Gruszą” w Ostromecku.

10. Opracowano dokumentację techniczną na budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1601C w miejscowości Czarże
- wartość 2.200,00 zł brutto.

11. Wykonano modernizację drogi Dąbrowa Chełm. – Kokocko, Dąbrowa Chełm. – Janowo, Dąbrowa Chełm. – Wałdowo Król., Dąbrowa Chełm. - Bolumin.

12. Wykonano asfaltowanie wraz z podbudową drogi gminnej nr 050506C w miejscowości Otowice:
- długość 730 m
- szerokość 3,10 m
- wartość 137864,88 zł brutto.

13. Wykonano asfaltowanie wraz z podbudową ul. Pod Wałem w miejscowości Czarże:
- długość 665 m
- szerokość 3,10 m
- wartość 125.587,78 zł brutto


Remonty dróg gminnych:
14. Wykonano asfaltowanie drogi gminnej nr 050502C Czarże-Gzin:
- długość 480 m
- szerokość 3,0 m
- wartość 43217,28 zł brutto

15. Wykonano asfaltowanie drogi gminnej nr 050501C w miejscowości Reptowo:
- długość 300 m
- szerokość 4,70 m
- wartość 42316,92 zł brutto

Rekultywacja dróg gminnych:
16. Wykonano rekultywację drogi gminnej nr 050508C Wałdowo Król. – Nowy Dwór:
- długość 1375 m
- szerokość 6,0 m
- wartość 88049,96 zł brutto

Ścieżki rowerowe
17. W ramach projektu pn.: „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Powiecie Bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych”, na terenie naszej gminy ma zostać wykonana ścieżka rowerowa łącząca Powiat Bydgoski z Toruński. Koszt całkowity przedsięwzięcia (szacunkowy) 2,1 mln euro. Inwestycja ta jest wpisana jako projekt kluczowy w działaniu 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Inwestycje wodociągowe
18. Dokonano przedłużenia sieci wodociągowej do nowych działek budowlanych w siłach własnych Urzędu Gminy:
- PCV fi 90 dł 110 m Gapie Góry;
- PCV fi 90 dł 440 m Czemlewo;
- PCV fi 90 dł 320 m Czarże;
- PCV fi 90 dł 440 m Otowice

Opracowanie dokumentacji technicznej:
19. W dniu 10 lipca br. została podpisana umowa z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn.: „Budowa pompowni strefowej dla miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.
Wartość prac projektowych: 25.620,00 zł brutto.

20. W dniu 19 września br. została podpisana umowa z firmą HYDROTERM z Bydgoszczy na pracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Gzinie Górnym.
Wartość prac projektowych: 46.360,00 zł brutto.


metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (31 grudnia 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (24 stycznia 2008, 14:33:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1480